Jak interpretować wyniki testów skórnych?

W diagnostyce alergologicznej bardzo często stosowane są testy skórne na szereg alergenów, które pozwalają z dużym prawdopodobieństwem określić, na co właściwie uczulony jest pacjent. Testy są powszechnie dostępnym, stosunkowo tanim i szybkim badaniem w diagnozowaniu schorzeń o podłożu alergicznym. Jak powinno się interpretować ich wyniki?

test skórnyPodstawy testów skórnych

Testy skórne są skórną próbą prowokacyjną, która wskazuje nadwrażliwość organizmu pacjenta na dany alergen. Stosuje się je w celu oceny skórnej reakcji alergicznej z udziałem przeciwciał klasy IgE. Umożliwiają rozpoznanie alergii specyficznej, ale nie tylko. Dzięki nim lekarz jest w stanie ocenić skłonności do chorób na tle alergicznym, co pomaga w podjęciu decyzji co do dalszego postępowania w leczeniu pacjenta.

Zaleca się wykonanie testów skórnych alergicznych w przypadku:

 • diagnozowania chorób atopowych i alergicznych,
 • badań epidemiologicznych,
 • badań porównawczych,
 • standaryzacji wyciągów alergenowych,
 • określenie, jaka dawka alergenu powoduje uczulenie, w schematach odczulania swoistego.

Testy śródskórne wykonuje się na przedramieniu, przy zachowaniu odległości około 5 cm pomiędzy kolejnymi próbami. Najpierw nakłada się płyn na skórę, a następnie nakłuwa ją igłą pod kątem 45 stopni w stosunku do przedramienia.

Odczyt i interpretacja wyników

W przypadku testów śródskórnych alergicznych, w zależności od rodzaju reakcji, wynik odczytuje się po 20 minutach, w przypadku reakcji natychmiastowej. Natomiast przy reakcji półopóźnionej – po około 6-8 godzinach, a w reakcji opóźnionej nawet po 48 godzinach.

Interpretacja wyników jest następująca przy odpowiednim nasileniu odczynu:

 • 0 – rumień i bąbel mniejszy niż 5mm,
 • +/- – rumień i bąbel w granicach od 5 do 10 mm,
 • + – rumień w granicach od 11 do 20 mm oraz bąbel wielkości od 5 do 10 mm,
 • ++ – rumień w granicach od 21 do 30 mm oraz bąbel wielkości od 5 do 10 mm,
 • +++ – rumień w granicach od 31 do 40 mm oraz bąbel wielkości od 5 do 10 mm,
 • ++++ – rumień większy niż 40 mm a bąbel większy niż 15 mm.

Test skórny uznaje się za ujemny, jeśli bąbel i rumień mają średnicę mniejszą niż 5 mm. Odczyn ++ oznacza bąbel o średnicy 10 mm, odczyn +++ bąbel o średnicy 15 mm, zaś odczyn ++++ bąbel o średnicy 20 mm i powyżej. Odczyny ujemne oznaczają brak lub śladowe uczulenie na dany alergen.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *