Polocard 150mg 120 tabletek

37,87

Opis

Polocard 150 mg, 120 tabletek

Lek Polocard wskazany do długotrwałego stosowania w profilaktyce chorób serca i układu krążenia, pomaga zapobiegać zawałowi serca. Kwas acetylosalicylowy przeciwdziała powstawaniu zatorów i zakrzepów. Wystarczy 1 tabletka dziennie*.

Opis produktu / Zastosowanie

Polocard to lek polecany do długotrwałego stosowania w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego oraz innych chorób przebiegających z zakrzepami w naczyniach. Polocard dostępny bez recepty pomaga zapobiegać zawałom serca i udarom niedokrwiennym mózgu. Kwas acetylosalicylowy, substancja czynna zawarta w leku Polocard, podawany w małych dawkach hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi. Dzięki temu odgrywa istotną rolę w zapobieganiu powstawania zakrzepów.
Lek Polocard jest w formie łatwych do połknięcia tabletek z różową powłoką, która ochrania żołądek. Wystarczy 1 tabletka dziennie*. Polocard jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów i młodzieży powyżej 16 lat.
*Wystarczy jedna tabletka 150 mg lub 1-2 tabletki 75 mg.Wskazania do stosowania:• profilaktyka chorób układu krążenia, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów
w naczyniach krwionośnych:
– zawał serca;
– niestabilna i stabilna choroba niedokrwienna serca;
• profilaktyka innych chorób przebiegających z zakrzepami w naczyniach.

Skład – co zawiera lek Polocard

Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum). 1 tabletka dojelitowa zawiera 150 mg kwasu acetylosalicylowego.
Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, celuloza proszek, karboksymetyloskrobia sodowa, hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego, trietylu cytrynian, tytanu dwutlenek (E 171), talk, sodu laurylosiarczan, czerwień koszenilowa, lak (E 124), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan.

Dawkowanie – jak stosować Polocard

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek należy przyjmować doustnie, najlepiej w czasie lub po posiłku, z niewielką ilością wody. Należy stosować możliwie najmniejsze skuteczne dawki, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Zalecana dawka leku Polocard to:1 tabletka 150 mg na dobę.
W świeżym zawale serca lub u pacjentów z podejrzeniem świeżego zawału serca początkowa dawka nasycająca, to: od 225 mg (3 tabletki po 75 mg) do 300 mg (2 tabletki po 150 mg lub 4 tabletki po 75 mg) kwasu acetylosalicylowego raz na dobę w celu uzyskania szybkiego zahamowania agregacji płytek.
Tabletki należy rozgryźć, aby uzyskać szybkie wchłanianie.
Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat:
Lek jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Kiedy nie stosować leku Polocard

• jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy występuje u 0,3% populacji, w tym u 20% chorych na astmę oskrzelową lub przewlekłą pokrzywkę. Objawy nadwrażliwości: pokrzywka, a nawet wstrząs mogą wystąpić w ciągu 3 godzin od chwili przyjęcia kwasu acetylosalicylowego;
• jeśli pacjent ma uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegające z objawami takimi jak: skurcz oskrzeli, zapalenie błony śluzowej nosa, wstrząs;• jeśli pacjent ma astmę oskrzelową, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączkę sienną lub obrzęk błony śluzowej nosa; gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na
niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony (obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci;
• jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego (może wystąpić krwawienie z przewodu pokarmowego lub uczynnienie choroby wrzodowej;
• jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca;
• jeśli pacjent ma zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilię, małopłytkowość) oraz gdy pacjent jest leczony jednocześnie środkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodnymi kumaryny, heparyną);• jeśli pacjent ma niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadka choroba dziedziczna);• jeśli u pacjenta występuje dna moczanowa;
• jeśli pacjent jednocześnie otrzymuje metotreksat w dawkach 15 mg tygodniowo lub większych, ze względu na szkodliwy wpływ na szpik kostny;
• u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a, rzadkiej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu (z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji, takich jak choroba Kawasaki);
• w ostatnim trymestrze ciąży.

Lek Polocard a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Stosowanie kwasu acetylosalicylowego jest przeciwwskazane z następującymi lekami:
• lekami przeciwzakrzepowymi (heparyna, pochodne kumaryny);
• metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Polocard należy omówić to z lekarzem.
Stosowanie leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerekU pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek istnieje ryzyko nasilenia działań niepożądanych leku, dlatego konieczne może być dostosowanie dawek w zależności od stopnia ciężkości niewydolności wątroby i (lub) nerek. Lek jest przeciwwskazany w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby i (lub) nerek.
Stosowanie u osób w podeszłym wiekuU osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) należy stosować lek w mniejszych dawkach i w większych odstępach czasowych, ze względu na zwiększone ryzyko występowania objawów niepożądanych w tej grupie pacjentów. Osoby w podeszłym wieku mogą być bardziej podatne na toksyczne działanie salicylanów. Należy unikać długotrwałego stosowania kwasu acetylosalicylowego u osób w podeszłym wieku ze względu na ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego.
Polocard z jedzeniem, piciem i alkoholem
Lek należy przyjmować w czasie lub po posiłku. Podczas leczenia kwasem acetylosalicylowym nie należy spożywać alkoholu, ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Ciąża
Kwas acetylosalicylowy może być stosowany w pierwszym i drugim trymestrze ciąży tylko wtedy gdy zdaniem lekarza jest to bezwzględnie konieczne. Leku nie należy stosować w ostatnim trymestrze ciąży, gdyż może powodować komplikacje w okresie okołoporodowym, zarówno u matki, jak i u noworodka.
Karmienie piersią
Kwas acetylosalicylowy przenika w niewielkiej ilości do pokarmu kobiet karmiących piersią, dlatego nie należy stosować produktu leczniczego w okresie karmienia piersią ze względu na ryzyko wystąpienia u dziecka zespołu Reyea. Przejmowanie przez matkę dużych dawek kwasu acetylosalicylowego może powodować zaburzenia czynności płytek krwi u dziecka.
Wpływ na płodność
Lek ten należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Jest to działanie przemijające, które ustępuje po zakończeniu leczenia. Takie działanie wystąpić może po podaniu kwasu acetylosalicylowego w dawce ≥ 500 mg/dobę.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego wystąpią.
Po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:
Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Często (≥1/100 do <1/10): Zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia,
Rzadko (≥1/10 000 do <1000): wydłużenie czasu protrombinowego, trombocytopenia. Krwotok może prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości w wyniku krwotoku i (lub) niedokrwistości z niedoboru żelaza (na przykład w wyniku utajonych mikrokrwawień) z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi, takimi jak: astenia, bladość, hipoperfuzja. Może wystąpić także niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Leukopenia, agranulocytoza lub eozynopenia.
Zaburzenia układu immunologicznego Rzadko (≥1/10 000 do <1000): Reakcje nadwrażliwości z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi w tym: astma, odczyny skórne, wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd, zaburzenia sercowo-oddechowe. Bardzo rzadko (<10 000): Ciężkie reakcje włączając wstrząs anafilaktyczny.Zaburzenia układu nerwowego  Rzadko (≥1/10 000 do <1000): Krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) w przypadku równoczesnego podawania leków hamujących krwawienie), które w pojedynczych przypadkach mogą potencjalnie zagrażać życiu. Częstość nieznana: Zawroty głowy, ból głowy po długotrwałym przyjmowaniu leków zawierających kwas acetylosalicylowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek.Zaburzenia ucha i błędnika
Częstość nieznana: Szumy uszne (zazwyczaj objaw przedawkowania), zaburzenia słuchu. Zaburzenia serca Częstość nieznana: Niewydolność serca. Zaburzenia naczyniowe  Często (≥1/100 do <1/10): Krwiaki.
Częstość nieznana: Nadciśnienie tętnicze.  Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często (≥1/100 do <1/10): Krwawienie z nosa. Zaburzenia żołądka i jelit Często (≥1/100 do <1/10): Objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty), bóle brzucha, brak łaknienia, krwawienie dziąseł. Rzadko (≥1/10 000 do <1000): Stany zapalne błony śluzowej żołądka i jelit; choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy.  Bardzo rzadko (<10 000): Krwotok z przewodu pokarmowego, perforacja wrzodu żołądka, perforacja wrzodu dwunastnicy.
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Rzadko (≥1/10 000 do <1000): Przemijające zaburzenia czynności wątroby ze zwiększeniem aktywności aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej i stężenia bilirubiny.  Częstość nieznana: Ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby (szczególnie u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, układowym toczniem rumieniowatym, gorączką reumatyczną lub chorobą wątroby w wywiadzie). Zaburzenia nerek i dróg moczowych Często (≥1/100 do <1/10): Krwawienia z dróg moczowo-płciowych.  Rzadko (≥1/10 000 do <1000): Po długotrwałym stosowaniu dużych dawek kwasu acetylosalicylowego występowała martwica brodawek nerkowych i śródmiąższowe zapalenie nerek. Częstość nieznana: Białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, tworzenie kamieni moczanowych. Ciężkie zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek po długotrwałym przyjmowaniu leków przeciwbólowych, szczególnie zawierających kilka substancji czynnych.  Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach  Często (≥1/100 do <1/10): Krwotok okołooperacyjny

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonym na kartonie po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Podmiot odpowiedzialny

Pfizer Corporation Austria Gesellschaft m.b.H.
Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wiedeń, Austria

Wytwórca:

Pfizer Consumer Manufacturing Italy S.r.l.
via Nettunense 90, 04011 Aprilia, Włochy

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

GSK

pampersy pampers 2, protevasc opinie, częstomocz, juvinelle, solgar gentle iron, własciwosci bobu, toxoplasma, vilcacora, nadzerka szyjki macicy, testy owulacyjne a ciąża, leki przeciwzapalne na mięśnie, olej z pestek dyni apteka, osłonka na szczoteczkę do zębów

yyyyy

Sprawdź sam